اینجا ...

شروع آینده موفق شغلی شماست

افزایش مهارت های تخصصی

61 دوره آموزشی
752 دانشجو
12 استاد مجرب
700 ساعت آموزش

دوره های پرطرفدار

آموزش
35%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
199,000 تومان 129,000 تومان
0
199,000 تومان 129,000 تومان
35%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
199,000 تومان 129,000 تومان
0
199,000 تومان 129,000 تومان
35%
تخفیف
9
199,000 تومان 129,000 تومان
35%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
199,000 تومان 129,000 تومان
0
199,000 تومان 129,000 تومان
35%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
199,000 تومان 129,000 تومان
6
199,000 تومان 129,000 تومان

نظر برخی دانشجویان

نظرات اراده آهنین های آکادمی استادیار درباره دوره های آموزشی